اون کسانی که پول ندارند غذا تهیه کنند  فقط در ماه رمضان گرسنه نمیشوند که چند نفر بروند در خانه شان به یاد علی علیه السلام اطعامشان کنند. احتمالا غیر از ماه رمضان هم چنین اند.

ادعاهای من یکی خیلی زیاد است آنقدر که شاید خیلی از شماها دیگر خسته شده باشید 🙂
وقتی خیلی بالا را نگاه کنی بخواهی قدم بر روی ستاره بگذاری از چاه جلوی پایت غافل میشوی و لاجرم در آن خواهی افتاد.
بنظرم کمی کار بهتر از ادعا کردن است. همین چیزهایی که میدانم. همین گرسنگی ملت , به قول خانم دکتر اطعام مسکین.
دروغ نگویم خیلی به فکر گرسنه ها نیستم بیشتر به فکر اینم که به گمان خودم استدلال بورزم زندگی دینی چیست یا از قران چه میتوان استخراج کرد یا چه نمیتوان یا ؟
فکر کنم یک ملتی الان که دارم این سطور را با لپ تاپ تایپ میکنم سرشان را بر کارتنی گذاشته اند و با شکم گرسنه خوابشان برده است…

 

من در کجای جهان ایستاده ام؟ 

فهرست مطالب