ما دلمان می ‌خواهد ببينيم عزاداری ما مقبول است يا نه همان‌طوري كه علاقه‌ منديم ببينيم كه نماز ما مقبول است يا نه، روزه ما مقبول است يا نه، علاقه ‌منديم بفهميم عزاداري ما مقبول است يا نه؟

?برای هر كدام از اينها علامتی ذكر كردند ما الآن به خوبی می توانيم بفهميم نمازی كه خوانديم مقبول شد يا نشد; زيرا خدا نماز را معرفي كرد كه آثار نماز اين است كه نماز، انسان را از بدي و زشتی پاك می ‌كند «إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ» ما اگر تا شب امتحاناتی پيش آمد به لطف الهی دست ما آلوده نشد، چشم ما آلوده نشد خدا را شاكر باشيم كه اين نماز [ظهر و عصر] ما قبول شد اگر خدای ناكرده در امتحاناتي كه از ظهر تا شب پيش مي‌آيد چشم و گوش ما دست ما آلوده شد مطمئن باشيم اين نماز مقبول نيست براي اينكه نماز آن است كه انسان را از زشتی باز دارد اگر کسی تشنه است و مايعی را خورد و سيراب نشد معلوم می شود آب نبود چون آب آن است كه رفع عطش بكند نماز آن است كه جلوی بدی را بگيرد اين معرفی نماز است البته حقيقت نماز در قيامت روشن می ‌شود ولی اينكه به ما گفتند: «حاسبوا أنفسكم» اهل محاسبه باشيد معلوم می شود راه باز است.

?اگر روزه‌ ای گرفتيم ببينيم اين روزه مقبول است يا نه اين هم يك راه دارد چون فرمودند: «الصوم جُنّة مِن النار» جُنّه يعنی سپر، روزه سپر از آتش گناه است, آتش جهنم است اگر كسی روزه گرفت و امتحانی پيش آمد و اين سپر بود و نگذاشت آتش گناه به او برسد خدا را شاكر باشد كه روزه او قبول شد.

?عزاداری هم همين‌طور است ما عزاداری كه كرديم اگر ان‌ شاءالله عاقل شديم و عامل شديم خدا را شكر كنيم كه اين عزاداری ما مقبول است برای اينكه طبق زيارت «اربعين»، سالار شهيدان (س) خونش را داد برای همين دو كار: مردم عاقل بشوند, مردم هدايت بشوند; هم بفهمند، هم عمل كنند نه بيراهه بروند نه راه كسي را ببندند اين وظيفه ماست. بنابراين در نحوه عزاداری چه خودمان چه دوستانمان همه بايد مواظب اين كار باشيم كاری انجام بدهيم كه نتيجه و خروجیِ آن، عقل و عدل باشد.
آیت الله جوادی آملی

فهرست مطالب