۱. استاد شوخ ضد زنی داشتیم که می گفت خدا زنها را برای مردها آفریده چون گفته “لتسکنوا الیها” و “ها ” زن است.
۲. بعدتر تحقیقات استنفورد و فیلان و بیصار خواندیم که صحبت با یک زن هم برای مردها و هم برای زن ها آرامش بخش است.
۳. جهان یک سره تلاطم است. جان یک سره در تلاطم است. جان جهان که امام است، در تلاطم است برای جهان. و فاطمه آن بانو، آن “ها”ی بزرگ، آن سکونت جهان، با انگشتان ظریفش، مادرانه گره های امام ها را، گره های ابروی علی بزرگ را، گره های پیشانی رسول رب را می گشود. فاطمه حجت است بر حجج خداوند.
۴. در این تلاطم ها و روزگار گره های کور ، چادر آن مادر، مادرترین را می کشیم تا به ما بیشتر نگاه کنند.
۵. مادر بچه های باهوش و قرآن دوست بودن، سخت و شیرین است. ای مادر حق جوی جوانمرد ما، برکت نوازش حضرت زهرا(س) بر سرتان باد انشاالله

فهرست مطالب