دیدنی ها

چهل و هشتمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

چهل و هشتمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۲۹ تا ۳۱ فروردین‌ماه ۹۸، مشهد مقدس

چهل و ششمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

چهل و ششمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۴ بهمن‌ماه ۹۷

چهل و پنجمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

چهل و پنجمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۶ دی‌ماه ۹۷

چهل و سومین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

چهل و سومین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۲۶ مهرماه ۹۷

چهل و دومین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

چهل و دومین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۵ مهرماه ۹۷

چهل و یکمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

چهل و یکمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۱ شهریورماه ۹۷

چهلمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

چهلمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۴ و ۵ مرداد ماه ۹۷

سی و نهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

سی و نهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۷ تیرماه ۹۷

سی و هشتمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

سی و هشتمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۳ خرداد ۹۷

سی و هفتمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

سی و هفتمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت ۹۷

سی و ششمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

سی و ششمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۳ اسفندماه ۹۶

سی و پنجمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

سی و پنجمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۵ بهمن ماه ۹۶

سی و چهارمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

سی و چهارمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۷ دی ماه ۹۶

سی و سومین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

سی و سومین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۲ آذر ماه ۹۶

سی و دومین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

سی و دومین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۴ آبان ماه ۹۶

سی اُمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

سی اُمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۲ شهریورماه ۹۶

بیست و نهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

بیست و نهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۵ مردادماه ۹۶

بیست و هشتمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

بیست و هشتمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۱۵ تیرماه ۹۶

بیست و هفتمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور - میهمانی آیه ها

بیست و هفتمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور - میهمانی آیه ها

۲۰ خردادماه ۹۶

بیست و ششمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

بیست و ششمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۳۰ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۹۶

بیست و پنجمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

بیست و پنجمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۱۸  اسفندماه ۹۵

بیست و چهارمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

بیست و چهارمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۷ بهمن ماه ۹۵

بیست و سومین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

بیست و سومین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۲ دی ماه ۹۵

بیست و دومین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

بیست و دومین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۷ آذرماه ۹۵

بیست و یکمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

بیست و یکمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۶ آبان ماه ۹۵

بیستمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

بیستمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۸ مهر ماه ۹۵

نوزدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

نوزدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۴ شهریور ماه ۹۵

هجدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

هجدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۷ و ۸ مرداد ماه ۹۵

هفدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

هفدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۷ خرداد ماه ۹۵

شانزدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

شانزدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۸ اردیبهشت ماه ۹۵

پانزدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

پانزدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۶ اسفند ماه ۹۴

چهاردهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

چهاردهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۸ بهمن ماه ۹۴

سیزدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

سیزدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۳ دی ماه ۹۴

دوازدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

دوازدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت ۹۴

یازدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

یازدهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۲۹ و ۳۰ بهمن ماه ۹۳

دهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

دهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۲۲ آبان ماه ۹۳

غرفه باشگاه در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان

غرفه باشگاه در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان

۲۹ مهرماه ۹۳

نهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

نهمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۱۲ شهریور ۹۳

هشتمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

هشتمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۴ تیر ماه ۹۳

هفتمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

هفتمین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۲۳ اسفند ماه ۹۲

غرفه باشگاه در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان

غرفه باشگاه در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان

۱۶ مهرماه ۹۲

ششمین نشست اعضای باشگاه قرآنی نور

ششمین نشست اعضای باشگاه قرآنی نور

۱۲ تا ۱۵ شهریور ماه ۹۲

چهارمین نشست اعضای باشگاه قرآنی نور

چهارمین نشست اعضای باشگاه قرآنی نور

۲۹ فروردین ماه ۹۲

پنجمین نشست اعضای باشگاه قرآنی نور

پنجمین نشست اعضای باشگاه قرآنی نور

۶ و ۷ تیرماه ۹۲

سومین نشست اعضای باشگاه قرآنی نور

سومین نشست اعضای باشگاه قرآنی نور

۱۷ و ۱۸ اسفند ۹۱

دومین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

دومین نشست اعضاء باشگاه قرآنی نور

۵ بهمن ماه ۹۱

اولین نشست اعضای باشگاه قرآنی نور

اولین نشست اعضای باشگاه قرآنی نور

پنج شنبه ۲۳ آذر ماه ۹۱