دومین شماره نشریه نور

noor 02 در ستایش حرکت و ساختن و تقبیح سکون و در خود فروماندگی

بهار یعنی از همین چیزهایی که هست و خسته و خشکیده و کهنه به نظر می‌رسد می‌شود چیزهای تازه ساخت...
ارزشهای تازه خلق کرد...
بهار یعنی می‌شود به دیگران جهان تازه ای داد و کاری کرد به درک تازه ای از خودشان برسند...
بهار یعنی پایداری و تحمل روزهای سخت همیشه معجزه می‌کند... خدا این معجزه را مقدر کرده...
بهار یعنی گره گشایی از فرو بستگی‌های کار جهان همیشه تحسین برانگیز است...
قرآن را می‌گویند که بهار دل‌هاست
یعنی فکرهای خشکیده و اراده‌های یخ زده و پاهای خسته و سرمایه‌های کهنه را شخم می‌زند و وجود تازه می‌دهد...
یعنی به دل‌ها فرصت می‌دهد جهان را جور دیگری ببینند و در این جهان تازه جور دیگری خوب باشند...
قرآن بهار دل‌هاست
یعنی همان موقع که گیر کرده‌ای و نمی‌دانی باید چکار کنی پیش پایت نگاه تازه، راه تازه‌ای می‌گذارد ...
تصمیم‌های تازه می‌سازد... خودت و لحظه‌هایت را ارتقا می‌دهد
قرآن بهار دل‌هاست
یعنی به هرحال راهی برای خوب بودن باید پیدا کرد... یعنی به هرحال باید قد بکشی، قامت راست کنی...
حتی اگر شده دوتا دوتا و یا حتی تنها
قرآن بهار دل‌هاست
چون تذکر می‌دهد که باید از جایت بلند شوی و راهی به حقیقت پیدا کنی و چنانکه حقِ راه است راه را طی کنی...

دانلود دومین شماره نشریه نور

اولین شماره نشریه نور

نشریه نورآنچه که پیش روی شماست، اولین شماره نشریه ای است که به حول و قوه الهی قرار است ادامه پیدا کند. برای تولید این شماره افراد زیادی زحمت کشیده‌اند و شروع این حرکت با دست انداز های زیادی چون کم بودن عده و عده همراه بوده. بنابراین آنچه که مشاهده می‌کنید خالی از نقص نخواهد بود اما به شما اعلام می‌کنیم که در حال تلاش هستیم تا کاری که برای خاطر قرآن دارد انجام می‌شود به احسن صورت تبدیل شود تا خودمان و خودتان را راضی گرداند. این نشریه سالی دوبار برای خاطر مبارکتان روی این سایت نقش می‌بندد اگر توش و توانمان برسد شماره‌هایش را در سال بیشتر می‌کنیم، این به نظر و همکاری شما بستگی دارد. بخش‌هایی که در این شماره خواهید خواند از این قرار است:
سلاماً سلاما: صفحه بسم الله
اسماء الحسنی: فهرست
قرة العین: به قلم شقایق حق جوی جوانمرد.
ما قد سبق: گزارش آنچه تا کنون در باشگاه گذشته است.
حبل المتین: گزارش تدبر در سوره های هر نشست.
کلمات الله: گل مطالب انجمن ها.
سالک سائلون: گزارش پرسش و پاسخ های که در هر نشت ذیل تدبر مطرح می شود.
قلب سلیم: گل مطالب آینه خانه( که در این شماره گل مطالب آرشیو پیشین سایت است).
بشر مثلکم: پازل پیامبران به قلم پویا سهندی فر.
کاف: یک نگاه فیلسوفانه و پرسشگرانه به مسائلی که با آن مواجه هستیم به قلم زهرا داور پناه
ثم تتفکروا: بازی فکری قرآنی به قلم ماجده محمدی.
سیرو فی الارض: معرفی یک پاتوق مناسب.
خذ الکتاب: معرفی کتاب.
عاهدوا الله: میثاق نامه باشگاه که با تدبر در هر سوره جدید به لیست آن اضافه خواهد شد.
بقیه الله: تلاش برای حرکت در مسیر بقیه الله به قلم الناز ابراهیمی.
تقوموا الله: دعوت از شما برای این کار جمعی.

*تمام عنوان های صفحات، ازآیات کریم قرآن با تفکر جمعی انتخاب شده اند، باشد تا از آن ها بهره برگیرید.

دانلود اولین شماره نشریه نور